marți, 9 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2834,27 ha
Intravilan: 365,42 ha
Extravilan: 2468,85 ha
Populatie: 3592
Gospodarii: 1223
Nr. locuinte: 1223
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Colibaşi, Câmpurelu
Asezarea geografica:
Comuna Colibaşi este situată în partea de sud a judeţului Giurgiu, la o distanţă de 25 km de Municipiul Bucureşti, în apropierea Râului Argeş
Activitati specifice zonei:
Cultivarea legumelor în solarii şi în câmp 400 ha
Activitati economice principale:
Legumicultură
Obiective turistice:
Se va amenaja la confluenţa Râului Argeş cu Râul Neajlov un punct turistic cu 2 bazine piscicole
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri la 20 km de Bucureşti la preţuri foarte avantajoase, cu posibilitate colaborare investitori
Posibilităţi prelucrare şi export legume
Depozit colectare legume
Drumuri şi uliţe comunale asfaltate şi energie electrică la terenurile extravilane
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate
Introducere gaze
Construirea unei grădiniţe cu program prelungit
Amenajare teren de sport comunal
Construire sediu primărie
Construirea a 3 săli de sport la fiecare şcoală din comună şi un teren de sport la Şcoala Generală nr. 1 Colibaşi
Construire cartier rezidenţial
Construire bloc 12 apartamente cu ANL
Extindere intravilan cu 300 ha
Amenajare drum ocolire a localităţii pentru utilaje cu tonaj greu 7,5 km